Zelfstandig ondernemen

Met Zelfstandig Ondernemen (ZO) gaat voor veel studenten een droom in vervulling: aan de slag met een eigen bedrijf, de eerste klanten, zelf de agenda bepalen en zelf geld verdienen. Daarvoor gaan studenten met HAS Hogeschool een resultaatverplichting aan. 

Deze resultaatverplichting wordt vastgelegd in een leercontract dat wordt gesloten tussen student enerzijds en de HAS Hogeschool anderzijds. In dit contract worden afspraken gemaakt over bedrijfsdoelen zoals aantal klanten, beoogde productie, het resultaat en/of investeringsverplichting die wordt aangegaan. 

Daarnaast worden persoonlijke leerdoelen opgenomen met kennis, vaardigheden en houdingselementen waarin student zich aantoonbaar wil verbeteren/ontwikkelen.

Kortom, het is een zakelijke overeenkomst gericht op daadwerkelijk ondernemerschap. Hierdoor is dit voor alle betrokkenen levensecht en wordt ‘real-life’ daadwerkelijk vanuit alle perspectieven ingevuld.

Voor elke student staat een team klaar, waarvan één persoon als persoonlijk docentcoach wordt aangesteld. Deze coach begeleidt de student-ondernemer naar een goede afronding van het traject.

De opleiding is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van onderwijs aan de student. De student is verantwoordelijk dat alle door de opleiding gestelde eindkwalificaties c.q. eindtermen met deelname aan het ZO-traject aantoonbaar en in voldoende mate in combinatie met het voorafgaande onderwijs kan worden afgerond. Hierdoor sluit het ZO-traject aan bij de inhoud van de opleiding, bij het niveau van afstuderen en bij de ambities van de student.